Werkwijze

Met wat voor soort vragen kun je bij mij bijvoorbeeld terecht?

  • Vraag rondom een concrete vervolgstap in je loopbaan
  • Beter willen functioneren in je huidige functie
  • Betere privĂ©-werk balans
  • Je wilt wel iets anders, maar weet niet meer zo goed waar je nu staat en welke stappen je zou willen zetten

Dit zijn allemaal mogelijke thema’s die we tijdens de coaching kunnen bespreken. Mijn nieuwsgierigheid naar wie jij bent en wat voor jou de beste vervolgstappen zijn staan voorop. Ik heb dus ook geen aanpak die voor iedereen gelijk is. Tijdens een eerste vrijblijvende kennismaking zullen we in kaart brengen met welke vraag of vragen je precies zit. Na deze intake is het aan jou om te beslissen of we verder gaan met het traject. Ook al is elk traject maatwerk, de meeste coachingsvragen kunnen we in 3-6 sessies beantwoorden. Om je iets meer een idee te geven hoe een traject eruit kan komen te zien leg ik hieronder uit wat je kan verwachten.

Kennismaking

Ik ga graag samen met jou aan de slag om je doelen voor coaching te bereiken. Hierbij staan we eerst stil bij het duidelijk krijgen van wat in jouw geval specifiek je vraag of doelstelling is die je met het coachingstraject wilt bereiken. Ik vind het belangrijk dat je zelf duidelijkheid krijgt over je exacte vraagstelling zodat we daarna aan de slag kunnen met het daadwerkelijk bereiken van deze doelen. Door mijn rechtstreekse en directe manier van communiceren zal ik samen met jou kijken hoe we dit zo duidelijk en concreet mogelijk kunnen benoemen. Denk hierbij aan vragen als:

  • Wat is er daadwerkelijk anders als je je doelen hebt behaald?
  • Waaraan ga je merken dat er een verandering is?
  • Wat zorgt ervoor dat je hier nog geen stappen in hebt gezet?

Om de antwoorden op deze vragen goed in beeld te krijgen gebruik ik verschillende en afwisselende werkvormen als bijvoorbeeld associatiekaarten, competentiekaarten, rollenspellen. Allemaal afgestemd op wat goed aansluit bij jouw eigen voorkeuren. Daarnaast kan het behulpzaam zijn om na het coachingsgesprek ook thuis nog aan de slag te gaan met het uitwerken van specifieke thema’s om het effect van de coachingsgesprekken te versterken.

Ik vind het belangrijk dat je ook daadwerkelijk in beweging komt om je doelstellingen voor coaching te bereiken. Ik zal je dan ook vragen om zo concreet mogelijk (kleine) stappen te benoemen die je kan behalen om al snel in het traject je eerste resultaten te bereiken.

Inzet van talenten

Vanuit mijn oprechte interesse in wie jij bent en wat jou maakt tot wie je bent zal ik je die vragen stellen die anderen je wellicht niet zullen stellen. Dit alles doe ik vanuit mijn drive om samen met jou te kijken naar waar jouw specifieke talenten liggen en hoe je die optimaal zou kunnen inzetten zodat je met (meer) energie in het leven komt te staan.